Hvalpe forventes i uge 30

Mellem

DKCH. KLBJCH. HCAV 17, RACEV.17.
Vindhauses Nicolina

Patellafri grad 0/0&

SCH. Nord.V.SVV-19
Lovolys Wanna Make Love To You

Patellafri grad 0/0